FJERNVARMEN
er tæt på dig

Fjernvarme er den billigste varmeløsning

Fjernvarmen i Vordingborg er blandt de billigste i landet. Økonomisk skal produktion, fordeling og administration af fjernvarme hvile i sig selv. Det kommer dig til gode i form af en billig og stabil varmepris. På landsplan bliver 62 procent af alle boliger opvarmet med fjernvarme, hvilket gør det til den mest almindelige opvarmningsform i Danmark.


Fjernvarme er nemt og kræver ingen vedligeholdelse

Fjernvarme er en nem og enkel varmeløsning, der fylder meget lidt i huset. Der er sjældent nedbrud i fjernvarmen, og uregelmæssigheder bliver klaret på få timer. Der skal kun undtagelsesvist udskiftes dele på et fjernvarmeanlæg. En ældre cirkulationspumpe kan dog med fordel udskiftes til en ny energirigtig pumpe.

Varm huset op med miljørigtig energi

Med fjernvarme bliver din bolig varmet op med miljørigtig og CO2-neutral energi fra halm og flis, der bliver leveret af lokale leverandører. Du må gerne supplere med varme fra for eksempel en brændeovn. Omkring 1,6 millioner husstande i Danmark har i dag fjernvarme. Fjernvarmenettet bliver løbende udbygget, så stadig flere husejere kan få mulighed for at opvarme boligen med ren og miljørigtig energi.

HVORNÅR KAN JEG FÅ FJERNVARME?

 

 

Vælg en adresse i listen

 
HVAD KAN JEG SPARE?

Vælg nuværende opvarmningstype

 

 
 

El-varme

Oliefyr

Naturgas

 

PROJEKTERNE

Fjernvarme i Kastrup

Før vi kan udvide fjernvarmenettet til Kastrup skal vi have etableret en ny transmissionsledning øst om Vordingborg og under Masnedsund. Arbejdet med ledningen begynder i juni 2015, og når den er færdig, går vi i gang med at lægge de nye fjernvarmerør ud til Kastrup. Det er en forudsætning for projektet, at der kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger til fjernvarmen.

Fjernvarme i Neder Vindinge

Før vi kan udvide fjernvarmenettet til Neder Vindinge skal vi have etableret en ny transmissionsledning øst om Vordingborg og under Masnedsund. Arbejdet med ledningen begynder i juni 2015, og når den er færdig, går vi i gang med at lægge de nye fjernvarmerør ud til Neder Vindinge. Det er en forudsætning for projektet, at der kommer tilstrækkeligt med tilmeldinger til fjernvarmen.

KONTAKT MIG